Ældre forsamlinger

 Referat


SALDA’s generalforsamling 01. december 2016

Kantinen, Amager Strandvej 390


Agenda:


1. Valg  af dirigent

2. Generalforsamlingens godkendelse af mødets deltagere, evt. fuldmagter samt

generalforsamlingens beslutningsdygtighed.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens fremIæggeIse af det reviderede regnskab 2016

5. Beretninger fra udvalgsarbejde

v/ Kenneth Kronborg, Sanne Martini og Ole Bang

6. Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelse og revisorgruppe

7. Behandling og afstemning af de indkomne forslag.

8. Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan for 2016/17.

9. Kontingent fastsættelse.

10. Orientering fra OW-O.

11. Eventuelt.1. Som dirigent foreslog bestyrelsen Casper Petersen. Forsamlingen valgte at acceptere Casper med klapsalver.


2. Casper startede med at fastslå at Generalforsamlingen var indkaldt i tide, at deltagerne var valide og at forsamlingen var beslutningsdygtig.


3. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til Formandindens beretning og den blev derfor vedtaget.

Læs den efter dette referat..


4. Der var ingen decideret spørgsmål til det reviderede regnskab som derfor blev vedtaget.


H.H Stoltz anbefalede at man i bestyrelsen overvejede at sælge de SAS aktier man har liggende

hvis de engang kommer op på en lidt højere kurs.

Forsamlingens generelle holdning var at give bestyrelsen mandat til at sælge aktierne når/hvis de synes.


5. Først holdt Kenneth Kronborg en lang og meget spændende beretning fra sit virke som Formand for IFALDA.

Et virke som han desværre stopper med, da det har trukket meget store veksler.

Se materialet efter dette referat.


Ole Bang fortalte lidt om hvad der er sket med lejligheden i løbet at året. Læs mere

om det and


6. Alle bestyrelsesmedlemmer og revisorer som var på valg, blev genvalgt


7. Der var ingen indkomne forslag.


8. Forslag til budget og arbejdsplan for 2016/2017

Der var ingen kommentarer til budgettet som derefter blev vedtaget.


9. Kontingent fastsættelse

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uændret. Det blev vedtaget med højlydte klapsalver.


10. Orientering fra CPHOW-O. Den var der desværre ingen af.


11. Eventuelt.

H. H Stoltz spurgte ind til datoen for denne generalforsamling og hvorfor det ikke som altid var den 3 torsdag i november. ?

Bestyrelsen forklarede at denne dato var den eneste mulige da flere medlemmer af bestyrelsen var på ferie..


Sanne Nielsen foreslog at der prøves på at få ændret LH´s vedtægter således at det indskud SALDA har indbetalt båndlægges i tilfælde af lukning. Det var der tilslutning til fra forsamlingen og bestyrelsen går videre med det.


Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.

REFERAT


SALDA´S Generalforsamling 19. november 2015


Amager Strandvej 390, Kastrup.Punkt 1: Valg af dirigent.


Bestyrelsen foreslog Joan Løhndorf og forsamlingen kvitterede med klapsalver.Punkt 2: Godkendelse af mødets deltagere og beslutningsdygtigheden.


Joan takkede og deklarede at forsamlingen var rettidigt indkaldt og at den var beslutningsdygtig.


Punkt 3: Formandens beretning.


Sanne Martini fortalte om det hedengange år (se nedenunder). Generalforsamlingen godkendte beretningen og klappede.


Punkt 4: Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2015.


Der var ingen kommentarer eller spørgsmål og forsamlingen godkendte regnskabet.


Punkt 5: Beretninger fra udvalgsarbejde


Ole berettede om hvordan det går med lejligheden, se nedenunder


Vi så nogle gode billeder af den nyrenoverede lejlighed, se dem HER.


Så fortalte Kenneth om livet som formand for IFALDA, læs Kenneths indlæg andetsteds her på siden.


Punkt 6: Resultat af valg til bestyrelse og revisorgruppe


Sanne Martini og Ove Schmidt var på valg og begge to fik genvalg.


Punkt 7: Afstemning af indkomne forslag


Bestyrelsen havde fremsat et forslag som omhandlede muligheden for at fjerne hækken til venstre for terrassen til fordel for en glasrude. Dette til dels for at give lidt mere læ, når det blæser. Dels for at give mulighed for at få havudsigt når man sidder på terrassen.


Da udgiften til en sådan glasrude ville beløbe sig til op over 20.000 kr, og den slags penge ikke forefindes på “Le Phenicia” kontoen, mente bestyrelsen at medlemmerne skulle høres, da pengene i så fald skulle tages fra foreningen.


Efter en del snak blandt medlemmerne blev det dog besluttet at beholde hækken.

                 

Punkt 8: Forslag til budget og arbejdsplan 2015-2016.

         

Der var ingen kommentarer til budgettet


Punkt 9: Fastsættelse af kontingent.


På baggrund af budgettet foreslog Bestyrelsen af det nuværende kontingent på 85 kr. for ansatte og 50 kr. for pensionister forblev uændret.

Ikke underligt blev det modtaget med klapsalver.


Punkt 10:  Orientering fra OW-O


Det var hurtigt overstået da OW-O ikke havde noget på programmet


Punkt 11: Eventuelt, herunder “Retningslinier for udlejning af “Le Phenicia”


Bestyrelsen havde gjort sig nogle overvejelser vedr. muligheden for at medlemmers børn skulle have prioritet mellem medlemmer og eksterne.

Det var der ingen der ikke kunne se det fornuftige i, så sådan bliver det fremover.

   
 Her er Formandindens beretning.


Ole Bang fortalte lidt om “Le Phenicia”.


Her kommer hans beretning:


Vores lejlighed har det godt .. trods uvejret sidste måned, der ellers var hård ved området, med rigtig meget nedbør og en kraftigt blæst.

Vi har været lejet ud i 27 uger i 2015 … Det er nogenlunde vores gennemsnit.. med 26/25/26 de foregående år..

Jeg forsøgte mig med nogle gruppe mails til stationen, nogle 100’ere stykker … Det må man ikke !!!..

Der gik en time, så stod der en vred kvinde i afdelingen og spurgte hvem Ole Bang var …

Mailen kom dog ud til mange…  Jeg lavede efterfølgende et opslag til tavler 2 steder i CPH, med hjælp fra fru Neumann og Kim Beck, desværre uden nogen udlejninger til følge..

Mette har i år indkøbt 2 nye cykler.. 2 rigtig gode cykler.., og til dem har vi købt nogle kraftige og gode låse.. De skal bruges., altid .., og altid lænkes til noget nagelfast ..

Ovennævnte indkøb var nødvendig, efter vi mistede 2 cykler fra Rivieraen., der ellers var lænket til nogle af de kendte bøjler der.. De nye låse kan ikke ”klippes” over.

Der er i Frankrig ikke noget der hedder indbo forsikring som dækker tyveri af cykler i det offentlige rum.

 

Uge 44 var sat af til renovering og vedligehold. ( Se billederne fra lejlighen HER)

Kim en kammerat og jeg tog derned om søndagen.. Egentlig med det formål at kunne rydde møbler etc.  væk for mandag at være klar..

Vores tur rundt i området søndag efter et åbent supermarked, åbenbarede et åbent Leroy Merlin byggemarked. Herligt, for så kunne alt indkøbes og vi sparede en udflugt mandag morgen efter materialer.

Mandag morgen var vi klar til at vaske ned fra en ende af. Alt blev vasket af, repareret det der trængte og så malet., og malet 2. gang.

Så alle facader i lejligheden er malet 2 gange.. Lofterne med en let mat maling for at undgå genskind og vægge i soveværelse, stue og gang med en vaskbar maling..

Vægge i køkken og badeværelse fik selvfølgelig maling beregnet til vådrum.

Mens Kim malede resten lejligheden., hyggede jeg mig i badeværelse med maling og renovering af vores brusekabine.

Mosaik-fliserne var rigtig fine og hyggelige.. Men viste sig svære at holde., og holde pæne. Kalk og snavs fæster sig i fugerne., og dem var der jo rigtig mange af..

Med de nye fliser som er 30x60cm og monteret med kun 2 mm fuger burde det blive meget nemmere at holde pænt..

De er desuden blevet behandlet med et nano produkt, der efter sigende virker.. Det håber jeg.

Jeg har lavet 2 nye hylder over vaskemaskinen, et ønske til afsætning af evt. toilettasker.

Flere ønsker omkring ekstra knager i soveværelse, spejl i gangen, håndklæde kroge ved badet for lige at nævne nogle., nåede vi desværre ikke.

Jeg tager derned i foråret og fixer det sidste. De sidste silikone fuger i brusekabinen mangler jeg også., da jeg var kommet hjem med en forkert farve desværre.., og ikke kunne nå at bytte, indkøbe ny. Kabinen er tæt inde bag., så badet var, er brugbart til de næste der besøgte, besøger lejligheden.

 

Sanne Nielsen havde været dernede med Poul nogle uger forinden. Og havde der kontakt til ejendommens gartner.

Hække og planter er klippet ned.. Gartneren ordnede også vores græsplæne., eller det der engang havde været.

Jorden blev vendt og delvist renset., hvorefter nyt græs blev sået.. Det er kommet rigtig fint op. Desværre med lidt ukrudt i også..

Det var for tidligt at behandle med plæne rens endnu.. Men det gør jeg i foråret., og måske der etablerer en eller anden form for vandingssystem.


Sanne indhentede tilbud på en glas løsning ved terrassen i stedet for vores efterhånden ganske store hæk der.

Ideen var at den kunne give ekstra god læ for vinden, og samtidig sikre en flot uhindret udsigt udover området.., og vandet.

Der var i forsamlingen ikke stemning for en sådan løsning.

Synspunkterne gik fra den desværre ret dyre udgift , til at det måske i sidste ende ikke ville give den ønskede læ løsning ., snarere en frygt for øget turbulens. Forslaget skrinlagt indtil videre.

 

Udlejningen og udlodningen fortsætter i 2016 med samme regelsæt som her i 2015.

Dog med den ændring at vores voksne børn der ønsker at leje uger alene, uden mor eller far, nu i prioriteringen bliver placeret mellem medlemmer og eksterne.

Priserne fortsætter uændret, for lejligheden løber fint rundt, med det lille underskud som er ønskeligt i forhold til skatten..  


Mvh.


Ole BangVores IFALDA Formand Kenneth Kronborg holdt et meget spændende indlæg

om hans tid i IFALDA.


Det kommer her;


For IFALDA har 2015 været præget af følgende emner:

Aircraft Tracking

Dispatcher Licens

Dispatch training/education

Global ATM

Membership of IFALDA

Economy of IFALDA

  

IFALDA har skrevet og givet input til ICAO’s ATTF gruppe (Aircraft tracking task force). Vi mener at når der kommer krav til luftfartselskaberne om at de skal vide hvor deres fly er, så er det helt naturligt at flyselskaberne bruger Dispatcherne til at udføre arbejdet.

Det er Dispatcherne som har ekspertisen og erfaringen og uddannelsen til at udføre dette job. Vi presser på for at få så meget indflydelse som muligt.

 

Dispatch licens i Europa er desværre ikke kommet nærmere – vi presser, sammen med EUFALDA, på EASA for at få dem til at anerkende Dispatcherne.

 

EUFALDA og IFALDA har i fællesskab indsendt en PRE-RIA til EASA for 3 år siden. Vi havde håbet at den var blevet taget med i den omgang lovgivning som går fra 2016-2019. Det fik vi desværre ikke og vi har nu besluttet at presse hårdere på.

PRE-RIA’en handler om at få lovgivet omkring træning og uddannelse af Dispatchere – altså forstadiet for at få Licens i Europa.

 

På den globale bane har IFALDA støttet vores venner(APADA) i Argentina, som kæmper med deres CAA som tænker at fratage dem deres licens. Samtidigt så er APADA meget pro-aktive og har fået holdt møder med 3 andre syd-amerikanske lande for

at få dem til lave Dispatch organisationer.

IFALDA har også skrevet flere indlæg til både FAA i USA og ICAO med vores syn på forskellige områder – f.eks. Navigation og NAV-AIDS.

Lige nu prøver vi at få adgang til ICAOs EFB Sub-working group – det er så lidt af en udfordring, men vi presser på.

 

Det var en stor gælde at APADA meldte sig in i IFALDA ved sidste AGM i CGN 2015, men 145 medlemmer – det er kærkommet da vi klart har brug for flere medlemmer.

For ca. 5 år siden meldte ADF (American Dispatch Association) sig ud af IFALDA og OFALDA mistede en masse medlemmer. Det har kunnet mærkes på økonomien.

IFALDA mistede det største del af sine medlemmer meget hurtigt og der var pludselig meget lidt penge at sende folk til møder og konferencer.

IFALDA har da også mistet indflydelse på den globale bane.

Vi forhandler dog lige nu med PAFCA som er den største Amerikanske Dispatch fagforening om at de bliver medlem af IFALDA og det ser positivt ud.

 

IFALDA kæmper for at komme tilbage på benene og det er 2 skridt frem og et tilbage men det går fremad og vi giver ikke op.

 

SALDAs medlemskab er vigtigt, da IFALDA kæmper på den globale bane og har brug for jeres penge og support – der skal lyde en stor tak herfra. J

 

Husk IFALDA AGM 2016 10-12maj i Berlin. Meld jer gerne til via hjemmesiden.

 

Se gerne på de 3 præsentationer som er vedhæftet. Dem kan du se her; dispatch in china.pdf

                                                                                                             her; SALDA AGM 2015.pdf

                                                                  og her; Roadmap of Dispatch Education in Europe.pdf     

Skriv/ring gerne hvis I har spørgsmål

 

 

Mange hilsner

 

Kenneth Kronborg

President IFALDA

kkronborg@ifalda.org

www.IFALDA.org


Referat


SALDA Ordinære General Forsamling  2014


CPHOW, Amager Strandvej 390


Før den egentlige General Forsamling gik igang, fortalte Lars René Nielsen om nyheder og andre relevante emner i OW, læs mere om dette efter dette referat.


Efter Lars fortalte Keld Larsen om procedurerne ved fuld dispatch i OW samt reviderede regler for flyvning i vulkansk aske.


1.

Valg af dirigent..


Bestyrelsen foreslog Lars Malmquist, som blev valgt uden nævneværdige protester.


2.

Generalforsamlingens godkendelse.


Dirigenten fastslog uden tøven at

Generalforsamlingen var indkaldt til tiden og at alle de tilstedeværende var gyldige medlemmer.


3.

Formandens beretning.


Læs det efter dette referat.


4.

Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2014.


Der var ingen spørgsmål eller indvendinger til regnskabet.


5.

Beretninger fra udvalgsarbejde.


Kenneth Kronborg var desværre i Innsbruck så

Jan Høhne startede med at fortælle lidt om hans arbejde i IFALDA.


Ole Bang fortalte derefter om lejligheden og dens stand.

Det har knebet lidt med udlejningen i år, den var udlejet 24 uger, mod 26 uger sidste år.


Retningslinierne for udlejning af lejligheden blev gennemgået og diskuteret,

de kommer til at fremgå på hjemmesiden inden længe.


Henrik Kjær Johansen fra STOOP fortalte til sidst lidt om dagligdagen på Frösundavik.


6.

Resultat af valg til bestyrelse og revisorgruppe


Ole, Sanne Nielsen og Revisor Helge var alle på valg og de blev alle genvalgt.


7.

Indkomne forslag


Der var ingen indkomne forslag.


8.

Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan for 2014/15


Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, det var populært.


9.

Kontingent Fastsættelse


se pkt 8.


10.

Orientering fra OW om nye tiltag


Det blev afklaret i starten af mødet.


11.

Evt.


Herunder retningslinier for udlejning af “Le Phenicia”.


Eventuelle fremskaffelser at nogle INCO kort blev diskuteret. Det vil fremgå en hjemmesiden snart.


Bestyrelsen fortalte at de evt. i fremtiden ville prøve at skaffe lidt bedre renter af vores indeståender.

Flemming Pihl frarådede det på det kraftigeste, idet tiden ikke er den rigtige.


Hans Henrik Stoltz havde dog nogle gode ideer til en fremtidig strategi på området.


Formandinden hævede mødet og deltagerne begav sig mod Hotel Hiltonlivepage.apple.com
Læs HER Lars Rene Nielsens indslagHer kommer Formadindens beretning;
Dejligt at vi har fået Daniella, som et ungt frisk pust.

Desværre har der også i år været et dødsfald mellem pensionisterne, nemlig Kurt Maischnack. tidligere OP. Jeg vil afslutte min beretning med at vi holder et minuts stilhed for Kurt.

Årets Generalforsamling 2013 havde ca. 44 deltagere der lige kunne klemmes ind i

OW´s mødelokale i de nye lokaler på Amager Strandvej 390.


Læs her de forskellige indslag og Formandens Beretning.


Vi starter med Referatet;


Referat   

Salda Generalforsamling

21 november 2013

Amager Strandvej 390


Referent Michael Neumann


1. Valg af dirigent.. 

     Bestyrelsen foreslog Lars Malmquist, der blev valgt med klapsalver.


2.   Generalforsamlingens godkendelse af mødets deltagere, evt. fuldmagter samt

    generalforsamlingens beslutningsdygtighed.

     Dirigenten kunne hurtigt fastslå at alt var på sin plads.


3. Formandens beretning.

    Vedtaget uden spørgsmål. Læs den under “forsamlingen”.

   

4. Kasserens fremlægning af det reviderede regnskab 2013.

    Vedtaget uden spørgsmål.


5. Beretninger fra udvalgsarbejde


- Jan Høhne.

Jan fortalte om arbejdet med EASA, IFALDA osv. Læs Jans indslag under under “Forsamlingen”. (Kommer til december).


  Kenneth spurgte Jan om hvor lang tid der ville gå før vores certifikat ville blive implementeret internationalt. Jan mente der godt kunne gå 6-7 år og at EASA indtil videre har lagt det op til det enkelte lands FAA at få certifikaterne på plads, som vi har i DK.


- Ole Bang fortalte om diverse arbejder i Nice lejligheden. Læs mere under “forsamlingen”. Der blev snakket lidt om hvad man kunne gøre for at få lejet lejligheden ud mere.

 

6. Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelse og revisorgruppe

    Sanne Martini blev valgt til ny formand under stormende klapsalver…

    Ove Schmidt blev valgt som revisor med lignende klapsalver…

     

7. Behandling og afstemning af de indkomne forslag.

    Dem var der ingen af.


8. Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan for 2013.

    Vedtaget unden kommentarer men med klapsalver.

    

9. Kontingent fastsættelse.

    Bestyrelse foreslog at kontingentet forblev uændret, det var der ingen der brokkede sig over, det blev derfor vedtaget.


10. Orientering fra Michael Kok om OCC m.m..

Michael fortalte om OW, OCC, fremtiden, og meget mere. Læs mere under “forsamlingen”.


11. Præsentation fra Lars René Nielsen af piloternes “planning tool”, IPAD.

Lars René underholdte Forsamlingen med at fortælle om hvordan “Fuld Dispatch” fungerer. Se Power pointen under “Forsamlingen”.

     

12. Eventuelt.

Den afgående Formand Henrik Kjær Johansen fik under stormende klapsalver lidt vin og en stor tak for indsatsen..


     Mødet blev derefter hævet af Dirigenten og deltagerne fortrak til Hotel Hilton.

Så er det Formanden, Henrik Kjær Johansens beretning;


Kære Salda Danmark medlemmer


Velkommen til denne generalforsamling. Jeg glæder mig over det flotte fremmøde. Det er fantastisk at vi her i Salda Danmark kan mønstre ca.45 tidligere og nuværende kollegaer til denne årlige begivenhed. Jeg håber at det vil fortsætte i al fremtid.  Jeg har nu arbejdet i Stockholm i næsten 9 måneder og er begyndt at savne alle jer ”gamle” danske kollegaer.  Så jeg har glædet mig rigtig meget til i dag.


P.t. er jeg indvalgt i Salda Sverige’s bestyrelse, men vi kæmper i øjeblikket for bare at holde liv i foreningen. Vi har generalforsamling d.27.november og skal være glade hvis vi bliver 10. Jeg tror at det er vigtigt at Salda Sverige forbliver, da vi er kollegaer og desuden flyklarerere alle sammen. Der er dog ansat en del ikke klarerere i STOOP, men herom vil jeg ikke komme nærmere, da jeg ikke kender planerne for uddannelse o.s.v.    

Vi danskere og nordmænd som nu arbejder i OCC’et, er blevet modtaget af de nye kollegaer med åbne arme, og vi trives ganske godt. Til foråret flyttes kontoret til Frøsundavik på 7. Sal, hvor vi får et langt bedre arbejdsmiljø (vinduer med udsigt). 

Den nye centrale OPS Control eller OCC”et på Arlanda Flygplats i Hangar 1, har nu levet i 94 dage. Per Limrell og Allan Mortensen overtog midtvejs, og er nu chefer for h.h.v. OCC og STOOP. Desuden har Michael Kok overtaget chefposten  i CPHOW efter Lars Malmquist.

    

Fra et Salda og dermed flyklarerers synspunkt, tror jeg vi er godt tjent med denne ledelse. Her tænker jeg specielt på uddannelse og vort klarerercertifikat.

Hvad der i øvrigt sker i fremtiden m.h.t. organisation, geografi og struktur er vi ikke herrer over, men vi kan arbejde seriøst og håbe at ”vindene” blæser vor vej.

Personligt vil jeg så et frø.

Jeg syntes at vi som flyklarerere og dermed vigtige specialister inden for luftfart, bør være mere mobile og forandringsvillige i fremtiden. Hver gang der sker organisationsændringer er der mange der skal ”ofres”, hvilket ikke altid er nødvendigt.

Med andre ord, så kunne jeg i fremtiden forestille mig et delvist SAS Dispatch og/eller OPS kontrol team af medarbejdere, der i kortere eller længere perioder, kunne flytte sig geografisk mellem f.eks. de 3 hovedbaser. 


Jeg er glad for at næsten alle vore opsagte OP kollegaer fortsat har jobs i SAS. Hvilket jo skyldes opnormeringer i h.h.v. CPHKO og CPHOW. Det er godt set af SAS, at de vil beholde disse dygtige medarbejdere. 


To pensionerede flyklarerere er i år afgået ved døden.

Ole Blichfeldt (Ole Blich) kendte vi alle som en ven og god kollega i CPHOP, måtte d.28.august desværre give op efter lang tids sygdom.

Adrian Sandziuk (Sandy) som mange af os kender fra IFALDA bestyrelsen, hvor han stadig var aktiv som vicepresident, døde d.22.juli efter en ulykke med fald fra en stige. Han har været et uvurderligt aktiv for Ifalda og vil blive savnet.

Æret være deres minde.


Til afslutning vil jeg takke Sanne Nielsen og Ole Bang for godt samarbejde de 2 forgangne år, samt for arbejdet med arrangementet i dag. Håber at I og den kommende bestyrelse vil fortsætte det gode foreningsarbejde for Salda medlemmerne i Danmark.  Også tak til Jan Høhne for sit fortsatte engagement med det internationale arbejde med bl.a. IFALDA. Jeg fortsætter indtil videre med bestyrelsesarbejdet i Eufalda.

Tak til Michael Neumann for arbejdet med Salda’s hjemmeside.

Tak for ordet – og god fornøjelse i dag.

Tak for vin og gavekort – Dem skal jeg nyde med familien.Ole Bang fortalte derefter lidt om lejligheden, Dette indslag kommer her.


2013 året i lejligheden er gået godt..

Casper Petersen og undertegnede startede sæsonen med en arbejdsuge i marts..  Male stue, køkken og gang var planen ..

Køkkenloftet havde gennem et stykke tid set ud, som om det kunne finde på at falde ned i stykker… Det fik vi banket ned og renset helt af.

Og på ny puds.. Nu med dansk fleksibelt fliseklæber … Det skal nok holde i mange år..

Lejligheden har været lejet ud i 25 uger hvoraf de 2 uger var til eksterne lejere…, der i øvrigt har lejet flere gange tidligere.

Salda fik henover sommeren et direktiv fra ”Le Phenicia ” om at ; Alt grill på altaner og terrasser vil være forbudt fremover..

Vi må dog fortsat grille i haven… Lad os vise alle mulige hensyn til overboerne.., så det fortsat vil være muligt at nyde den nye gas grill der.

Projekter for året der kommer…

En fortsat løbende vedligeholdelse.., og  evt. anlægge en dedikeret grillplads i haven.

Bestyrelsen vil i 2014 bestræbe sig på.., en smule større udbredelse af udleje tilbuddet til eksterne i de ledige uger… for at styrke indtjeningen…, men stadig med hensyntagen til at passe på vores lejlighed.


Mvh. Ole

 


Jan Høhne er på vej med hans indslag fra IFALDA-EASA-ADF osv..
Derefter fortalte OW Chefen Michael Kok om OCC,OW og fremtiden.


“OCC’ et flytter i marts/april 2014 til Frösundavik , hus 1 på 7 sal. I 2014 har OW fået til opgave at afholde et klarererkursus for STOOP og det kan vi højst sandsynligt afholde i Q1, da vi har ansat 2 nye kollegaer pr. 1/12 og 1/1-14. På foreningssiden bliver LederneLuftfart desværre stadigt mindre og mindre og alt afhænger nu af hvornår SGH bliver til Swissport, når det sker lukker LederneLuftfart ned, da der så vil være så få medarbejdere under LederneLuftfart tilbage at vi ikke kan retfærdiggøre at køre et kontor videre med de udgifter som det har. Medlemmerne vil blive overført til Lederne i Vermlandsgade, vi troede at dette ville ske omkring generalforsamlingen i 2014, men da det nu ser ud til at SGH måske først bliver til Swissport i 2015 eller 2016 så kører kontoret videre indtil dette sker. Overenskomst forhandlingerne står for døren og fra vores side vil der være fokus på genetillæg og skift, men jeg ved også hvad vi vil blive mødt med, nemlig de krav som ikke blev opfyldt i november 2012 ( kantinetillæg, senior fridag, tilskud til parkering etc. Etc. )”.

 

Hilsen Michael Kok
Til sidst gav Lars René en opdatering til de ikke inviet om hvordan “Fuld Dispatch” fungerer.

Generalforsamlingen 2012 havde en del indslag og selvfølgelig formandens beretning. Se dem alle her.


Allerførst referatet;


Referat

SALDA general forsamling 15 nov kl. 1630 i SAS Huset                            


1. Valg af dirigent..

    Flemming Pihl blev valgt uden indsigelser.


2. Generalforsamlingens godkendelse af mødets deltagere, evt. fuldmagter samt generalforsamlingens    beslutningsdygtighed.
     Dirigenten fastslog at der ikke var nogle til stede som ikke måtte være der, og bad derefter Helge Lisbjerg og Ove schmidt om at agere stemme tællere. 


3. Formandens Beretning ved Henrik Kjær Johansen. (se vedlagte)

    Beretningen blev enstemmigt godkendt under klapsalver.


4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2012.

    Kassereren fortalte bl.a. at det er købsprisen fra da SALDA erhvervede lejligheden, som står til grund for  vurderingen i budgettet,

    Derefter blev regnskabet vedtaget.


5. Beretninger fra udvalgsarbejde.

    Jan Høhne fortalte om sit EUFALDA/ IFALDA arbejde….(se vedlagte)


    Michael Kok fortalte om SAS/LH´s  svære situation..


    Ole Bang fortalte også om hans arbejde med Lejligheden. Ole skal snart derned og reparere loftet i køkkenet. Der er blevet indkøbt 2 nye cykler, da de blev    

    stjålet for nyligt. Det er et must at låse cyklerne fast til noget hvis man forlader dem, ellers er de væk...


6. Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelse og revisorgruppe.

    Ole Bang, Sanne Nielsen og Helge Lisbjerg var på valg. De blev alle genvalgt.


7. Behandling og afstemning af de indkomne forslag.

    Forslag vedr. Vedtægtsændring. Valgt med stemmerne alle mod nul..


    Forslag vedr. Gruppelivs forsikringen. Valgt med stemmerne alle mod nul.


    Forslag vedr. salg af lejligheden.

    Jimmy trak forslaget tilbage, men foreslog en debat om emnet, og det blev der.

    Der var mange forskellige meninger, omkring hvad man skulle gøre hvis og hvordan det går i fremtiden med SAS og SALDA.   

    Der var en god diskussion, omkring hvad vi kunne gøre, i fald det går helt galt med SAS efter søndag 18 nov.

    Der var også en diskussion vedr. den ændrede situation for mange SALDA medlemmer, mht. fortsat medlemskab, leje af lejligheden og en evt. kontingent nedsættelse for medlemmer uden job.

    Det blev folk opfordret at sende bestyrelsen deres input og forslag.


8. Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan for 2013.

    Budgettet blev vedtaget uden dikkedarer.


9. Kontingent fastsættelse.

    Bestyrelsens forslag til kontingent er et uændret kontingent. 50 kr for pensionister og 85 kr. for arbejdende. Det blev vedtaget uden problemer.


10. Orientering fra Lars Malmquist omkring OCC m.m.

      (se vedlagte)


11. Evt.

      Kenneth fortalte lidt om OW/OP julefrokosten den 5 dec.på Vesterbrogade.

      Michael N (webmaster) fortalte lidt om SALDA´s hjemmeside, og opfordrede medlemmerne til at indsende gode forslag til hjemmesiden.


      Mødet blev derefter hævet og medlemmerne trak mod Hotel Hilton i lufthavnen for at indtage en lækker buffet.Formandens beretning ;


Tak til alle for det flotte fremmøde.

Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse.

Det er Ole og Sanne og vi har haft et fint samarbejde i det forgangne  år.

Specielt tak til Ole for vedligeholdelse af lejligheden.

Til Sanne for at være foreningens ankerkvinde m.h.t. økonomi og meget andet. 

Tak til Michael Neumann for administration af hjemmesiden. Han sætter gerne mange flere indlæg på siden.

Michael tager iøvrigt referat fra generalforsamlingen. 

Tak til Jan Høhne som fortsætter sit arbejde i Eufalda og Ifalda. 

Jan besidder en stor indsigt i de internationale forhold. 

Hvorfor er vi her SAS Huset ?

Imperial ville have 8.000 kr.ekstra for dette arrangement, så vi fandt et andet alternativ.

Ole og Sanne blev sendt i marken for at indhente tilbud og dette blev løsningen. 

Jeg glæder mig til buffet'en på Hilton.

Det er sket flere ting i år.

Et par udmeldelser på grund af for dyr kontingent satte gang i undersøgelse om gruppelivsaftalen. Det hører i nærmere om senere. 

Bjørn Grønlund har haft 40 års jubilæum, tillykke Bjørn.

De 2 helt store ting i år er selvfølgelig centraliseringen af OCC i STO og den nylige beslutning om opnormering af CPHOW. 

Med hensyn til OCC, så mener jeg at brøleren skete for 10 år siden, da man valgte at inddele SAS i 3 regionale enheder. Det har jo ikke noget med SAS at gøre. 

Vi 3 broderfolk har jo brug for hinanden. Det beviser historien.

At OCC skulle centraliseres er dermed fint, men dybt frustrerende at man vælger STO. Afgørende argumenter er tæthed til ledelse og planningfunktioner.

Heldigvis skal OW opnormeres i en prøveperiode fra marts til august næste år. 9 positioner skal besættes af klarerere. Håber at det bliver permanent.

Iøvrigt har undertegnede og Kim Beck søgt ansættelse i OCC STO fra marts næste år. 

Hvad skal Salda i fremtiden. Vi klarerere er ikke en uddøende race, men tværtimod en nødvendighed for alverdens luftfartsselskaber.

Så jeg syntes vi skal gøre følgende: 

  1. 1.Bibeholde det international samarbejde med  Eufalda, Ifalda og ADF samt vore skandinaviske kollegaer.

2. Søge indflydelse hos luftfartsmyndigheder og SAS.

3. Stille os til rådighed med ekspertise overfor myndigheder og SAS. 

Jan Høhne og jeg var til EASA/FAA Harmoniseringsmøde i Cleveland, Ohio. 

Der var flere hundrede mennesker og der blev afholdt adskillige foredrag og paneldiskussioner. 

Eet spørgsmål til et panel var yderst spændende.

Hvad gør man hvis alle satelitter falder ned ? 

Peter Sørensen fra Europakommisionen er pæredansk, men opvokset i Bruxelles og er uddannet flyklarerer i VirginAtlantic. 

Han var i panelet og havde alle erfaringerne med fra Askeskyen.

Man har ikke ressourcer til at have beredskab for alle tænkelige situationer i dagens luftfart. 

Skulle satelitterne falde ned, så håber man at de rette personer er på plads, så man hurtigst muligt kan kontrollere situationen.

Det gælder både politisk, myndighedsmæssigt og i luftfartsbranchen. 

Spørgsmålet blev selvfølgelig ikke besvaret.

Til Eufalda AGM’et i OSL blev jeg indvalgt som sekretær i Eufalda’s bestyrelse. Jeg skal indtil maj 2013 afløse Trond.

I Maj 2013 afholdes Eufalda og Ifalda AGM i Istanbul.

Jeg vil afslutte med at opfordre alle til fortsat fremtidigt medlemskab af Salda.                                                            Indlæg fra Lars Malmquist:


Det er i Flight Operations (OF) blevet besluttet at etablere en prøve periode på 6 måneder, i hvilken OW skal udføre ”fuld dispatch”.

Årsagen til at man etablerer denne prøveperiode med fuld dispatch er, at flight planning systemets (FPM) pilot interface ikke er optimalt.

Selve måden FPM beregner flyvningerne på  fejler ikke noget. Hvad dette angår er FPM faktisk langt mere avanceret og præcist end RODOS.

Det er blandt andet de begrænsede print muligheder og lange svar tider i pilotmodulet, som gør at man nu vælger at afprøve nye veje.

 

Dette indebærer at OW går fra at planlægge de nuværende 20 langruter, til at stå for planlægningen af samtlige af SAS’ cirka 900 daglige afgange.

I tillæg introduceres iPads i pilotkorpset.

 

Samlet set kan fordelene ved dette setup gøres op som følger:

 

Ruteberegning nærmere afgangstidspunkt.

Øget akkuratesse ved valg af baner, ud – og indflyvninger samt alternative lufthavne.

En højere grad af benyttelse af standarder.

Enkel distribution af flyveplaneForsamlingenr: OW uploader de færdige flyveplaner til en central server, hvorfra disse downloades af piloten til iPad.

Papirprint er ikke nødvendig.

 

Introduktionen af iPads kan desuden forenkle manualhåndtering og på sigt være en del af en ”Electronic Flight Bag” (EFB) løsning.

 

Testen af fuld dispatch vil i perioden kræve flere ressourcer.  9 tidsbegrænsede stillinger har for nyligt været opslået internt på Portalen,

hvor et af hovedkravene til ansøgerne har været en FOO certificering. I forbindelse med den fremtidige centralisering af OP i Arlanda,

har der været god og kvalificeret søgning til stillingerne i OW. I talende stund er rekrutteringsprocessen endnu ikke afsluttet,

men ansøgerne forventes at få besked i uge 47.                                                            Rapport fra Jan Høhne:


                                                    Report from IFALDA AGM May 2012


Meeting Details:
Date: Tuesday - May 8, 2012
Time: 0900(L) .. Until we finish or you need to leave
Hotel: Wellesley Inn Atlanta Airport

Original meeting which were supposed to take place at DAY, Ohio this year were cancelled due to little attendance, probably due financial problems among most U.S. carriers and maybe also due to DAY is difficult to reach! Further we have had some problems with ADF, who can’t pay for their members any longer due to bylaws.  Personally I had great trouble to go there as the only U.S. Airline we can get ID-tkts with is DELTA, due to the new trend with E-tkts!

We moved it to ATL, and then I Managed thanks to LUFTHANSA! 


There were 17 people altogether at the meeting. Representatives from PAFCA-Delta and PAFCA-Int. as well as several from EUFALDA, Argentina, two from CALDA, plus Rick, Allan, Jan, Sandy, Brad and me.


The meeting itself went very well. PAFCA-Delta renewed its membership with 350 members as did CALDA and a couple of the European Associations. Jim Little, President TWU National sent a check as a show of support and advised he would encourage other TWU locals to continue to support IFALDA's efforts. One FOO from Argentina made an excellent presentation on issues important to Dispatchers in Latin America, Sandy(Canada) briefed us on where we are with ICAO, including our new Observer Status. Matthias and Myself gave an update on the European scene. ADF was unable to attend (Matt Berg had a family medical emergency at the last minute...we hope everything is OK with Matt and his family!).


A considerable discussion followed on the financial status of IFALDA and the fall-out from ADF's decision to stop passing IFALDA dues along. While we all understand and respect ADF's right to do this, we are disappointed that it sends the wrong message to the dispatch group as a whole. We had a very lengthy discussion on the way forward including current and future professional concerns about Next   Gen, Risk Management, and ICAO performance-based initiatives which will trickle down to all dispatcher groups sooner rather than later. We discussed the urgent need to attract newer, younger members and make them a part of the organization...perhaps by reaching out to the association leadership for working group subject matter experts in a manner similar to what IFALDA does with the NAT MNPS Operations manual (now ICAO NAT Doc. 007)...we approached PAFCA/Delta and recruited Delta dispatcher Bob Oberstar to update the current version.


We all agreed that we need to continue to work closely with ADF and EUFALDA on regional issues but we also need to make sure that we don't compete with each other for the attention of the various authorities like ICAO, EASA and FAA; in other words, we should coordinate our efforts so that we are in synch with each other professionally.


Anyway, as I said the meeting went well and was quite productive, in my opinion.


I'll leave it to the others to share their views and to Karl to distribute the minutes.


Rick Ketchersid , Sandy Sandziuk  and Brad Rasmussen agreed to stand for and were elected to another 2-year term each!

Next IFALDA AGM  will take place primo May 2013 in IST, Turkey! Please follow our website

www.ifalda.org for further updates!


Cheers


Jan


                     2012 U.S./Europe International Aviation Safety Conference June 12-14


The meeting this year was much better organized! As you remember from last year, I had some discussions with i.e. Norbert Lohl/EASA and Peggy Gilligan/FAA about the lack of distributing the participant list at the opening, which meant, that the whole industry could not find each other, and nobody knew who or whom they would like to talk to! This year we got it immediately. This was very nice, except for one thing. Most of the guys we knew from EASA was not there, and there were a lot of new-comers from FAA too. However John Allen was there, he speaks very nice of Dispatchers, from an American point of view!

I made contact to a new guy from E.U., Director Air Transport European Commission, who is talking a lot of safety, so I am starting to write him a letter about us, as he wanted to know more about Dispatch. This was thanks to Peter Soerensen former EASA press apartment, now representing European Cockpit Association!

They were talking a lot about "the DEVIL and the DETAILS ", at the EASA side, I think I have tought them a lesson about Mr. Sevil, who by the way did not participate this year, so there was a lot of leftovers after the lunch each day. Mr Sevil could not participate, as he lost all his trvl. docs and papers at the Airport somewhere in Europe! However, nobody missed him! Several EASA people told us, including Mr. Thaddeé Sulocki, that if anybody would bring up some safety matters, we should not address EASA any longer, which was a big surprise for most of us! They obviously have some internal problems, but they told us to go to our local CAA's, which in a way are good, if the local CAA's are informed about that too!? To this I must add; I have to write a letter to Sue Beadmeat and Danielle Defossar about this! I do think now they owe us to be mentioned in the EASA directives as Dispatchers are mentioned in the ICAO annex 6! Definitely worth an update, and we might save a lot of work for no reasons…, I am now referring to the NPA stuff!  However please notice that we have been accepted within EASA who have asked us to discuss and write a formal rule-making for FOO´s

In Europe! This takes time but we plan to present it for EASA first quarter 2013!


Highlights:

Eric Sevil did not participate!

New very positive Director from E.U.

Executive Director Patrick Goudou will retire next year!

Not much contact to IFALPA and European Cockpit Association, as very sporadic attendance from them, and nobody we knew from earlier!

Nobody from ATC this year neither.

Vincent de Vroy our enemy no.one, was kept away from all panels this year, and he did not talk very much at all!

Emely White is now John Allens right hand!

Greetings to all of you from Jim Ballough, who was back after long illness, but not for the FAA! He is now working for the CAVOK Group as VP (they have i.e. worked with the merger of Delta and Northwest, but his heart is still working for Flight Dispatch!

Missed Jay Pardee/FAA, but on the other hand, might as well be good, as I do not know if we can handle more regarding the safety panel we should join! So far postponed one year! (we talked about it last year)

Hope you feel a little bit more updated now!

If any questions, just write me, or  Henrik!

Next year the conference will be held in Paris from 12 to14 June 2013. This is the week preceding the Paris Air Show!

Cheers

Jan
Generalforsamlingen 2011


Allerførst den afgående Formands beretning fra dette års Generalforsamling;


Alea iacta est!

Men før Henrik tager over, lige en sidste beretning fra den gamle formand inden jeg overgiver det helt til Henrik! Jeg beklager at der ikke har været så mange rapporter hen ad vejen det sidste årstid, men jeg må undskylde mig med at det har været lidt svært for mig da jeg har haft meget nedsat syn! Efter nok en operation d. 13. sept. Ser jeg til gengæld Godt ud igen! (af øjnene). I vil selvfølgelig fortsat få rapporter om hvad der sker på det Internationale fronter m.h.t. IFALDA, EUFALDA, FAA og EASA!

I Maj 2011 havde vi jo det årlige AGM I IFALDA, hvilket fandt sted i Toronto! Jeg havde fornøjelsen at have Kenneth Kronborg ved min side, og han  gav et par gode Power Point Presentations m.h.t. en Dispatchers hverdag! Det var rigtig rart at se som alle, specielt Amerikanerne tog imod disse inputs, og  det var faktisk meningen at Kenneth skulle have vist dette til vor AGM på Imperial, her i år, men det trak ud Gr. Andre indslag, og så glemte” vi det, og Kenneth er jo så høflig han ikke nævnte det før under maden!  …. Men den kan let vises til næste sammenkomst!!! (Att. Den nye formand) Ellers havde vi store problemer med ADF under  mødet i

YYZ, da ADF  (efter min mening) havde droppet at betale kontingent til IFALDA, fordi de ikke ville forhøje deres eget kontingent med 15 USD. Pr. år, men alligevel fik det fordi de droppede at videresende de 15 USD til IFALDA som man ellers  har gjort de sidste 10år, og meddelt at Deres medlemmer nu selv fremover skulle betale direkte til IFALDA! Det er der ikke mange ADF medlemmer der har opdaget! Tillige synes der at være planer om at ADF selv meget gerne selv vil overtage IFALDA! Dette mener jeg for det første, at de ikke er i stand  til da går med ”eye-Blinders” på og kun kender til de amerikanske forhold, og samtidig bør der  være en international gren som

prøver at samle det bedste fra alle verdensdele, og holder orden på EASA og FAA  og lign. Det bliver forhåbentlig afklaret inden alt for længe, da det jo er spild af tid at vi skal bekæmpe hinanden inbyrdes! Det store problem er nok det faldende tal af medlemmer alle steder, og dermed mindre kontigenter, for når truget er tomt bides hestene jo som bekendt! Dett AGM betød også at jeg måtte tage en ekstra tur over Atlanten for at deltage i ADF´s AGM, hvor jeg representerede EUFALDA, og snakkede med ”STORE BOGSTAVER” for at få de menige medlemmer til at forstå meningen med IFALDA! Jeg fik positiv response, men det kommer kontigentet jo ikke umiddelbart nemmere frem af, men også der håber vi på fremgang for IFALDA igen, som jo virkelig har været til stor støtte for den Europæiske side af Dispatchere, or dermed EUFALDA.

Det andet stormøde foregik i PRG, hvor man havde Harmonization møde med FAA og EASA. Her slog FAA flere gange på tromme for at fremhæve Dispatchere som et positivt og ikke mindst sikkerheds relateret komponent inden for luftfarten! Meget mere er der vel ikke at sige om det, men EUFALDA blev dog tilgodeset med gode udtalelser for sidste års NPA (Note of proposal ammendment), og vi skal have møde med EASA i CGN d. 09.Feb. 2012 hvor vi skal have en samtale om fremtidig Dispatc indenfor E.U.  Et stort skub i den rigtige retning er nok AF¤¤/ Crashet i Atlanten for godt 2 år siden, der har resulteret i at Frankrig der jo aldrig har haft Dispatchere nu får uddannet godt 100 Dispatchere efter den Amerikanske model, hvilket jo ikke burde være nødvendig, da vi selv kan uddanne os i Europa! De er tillige skyld i at mange arbejdspladser bliver transferred til USA, og altså væk fra E.U., hvilket EASA ikke er så glade for.  Årsagen at Air France gik til USA er vel at man vil beholde uddannelsen inden for SKYTEAM, Star Alliancen´s konkurrent! Havde vi haft Licence i E.U. havde dette jo aldrig sket.

Det bliver spændende at se hvad der sker!

Sluttelig skal nævnes vort AGM i EUFALDA i Oct., som forløb ganske pænt og uden overraskelser! Her var rimelig tilslutning fra de fleste org. I E.U. plus både rep. Fra IFALDA og ADF, og med div. Sponsorer kom vi ud med et overskud, hvilket sagtens kan bruges med alle de mødeaktiviteter som vi har i EUFALDA med både EASA og div. myndigheder! Som jeg har skrevet i tidligere planlægger vi at lave et godt oplæg till kommende møde med EASA i Køln! Jeg havde fornøjelsen at præsentere SALDAS formand til vore europæiske venner,….. så har de også noget at se hen til!

Det skal også lige nævnes om en evt. ”merger” med SALDA-Norge & Sverige er sat i gang, og hvad der sker her bliver i”Henrik regi”, så det hører i nok nærmere om, men jeg skal lige understrege at Vores /SALDA’s (økonomi) ikke bliver blandet ind i dette!

Med dette vil jeg ønske alle vore medlemmer en rigtig god Jul og et godt og lykkebringende Nytår, og ønske Henrik alt muligt held med de nye udfordringer som formand i SALDA.

Qui sentit commodum sentire debet et onus.

Jan


Derefter et kort referat fra efterårets Generalforsamling;


Referat fra SALDA’s generalforsamling d.17.november 2011

Til Dirigent valgtes advokat Flemming Pihl

Dirigenten konstaterede at forsamlingen indkaldt i.h.t. vedtægterne.

Mødets deltagere blev godkendt.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassererens regnskab og beretning blev godkendt.

Det fremlagte budgetforslag blev godkendt.

Henrik Kjær Johansen blev  valgt til formand (nyvalg)

Ove Schmidt blev valgt til revisor (genvalg)

SALDA kontingent for aktive medlemmer stiger med kr.15,- til kr.85,- fra d.1/1-2012. (Pensionisterne betaler stadig kr.50,-) 

Lars Malmquist - CPHOW præsenterede SAS’ kommende flight planning system.

Keld Larsen - CPHOW præsenterede SAS Flight Dispatch – CPHOW, som uddannelsesvirksomhed til uddannelse af flyveklarerere.

Den afgående formand modtog stort bifald for sit mangeårige virke for SALDA.


Referatet er godkendt af  dirigenten


Med venlig hilsen

Henrik Kjær Johansen
Keld Larsen, OW, fremlagde følgende på samme Generalforsamlingen;

SAS Flight Dispatch (CPHOWSK) er 03SEP2009 godkendt som 

uddannelsesvirksomhed til uddannelse af flyveklarerere.

 

Baggrunden for godkendelsen er en ansøgning om at

uddanne 3 svenske kolleger fra ARNOP til TCM.

Egentlig ønskede ARNOP-H blot at bibringe de tre mand et kompetenceniveau, som gjorde at de kunne gå selvstændigt som TCM, men da vi kom ind på ”kursusbeviser” eller anden dokumentation for uddannelsen enedes vi om, at det ville være enklere blot at gennemføre uddannelsen efter en syllabus, som var godkendt af SLV og at afslutte uddannelsen med en eksamen.

Så havde man et dansk K-certifikat som ”kursusbevis”.

 

Uddannelsen blev genneført over to vintre med teori-moduler og praktisk arbejde ind imellem teorien.

Vi havde fra de sidste K-kurser på Luftfartsskolen kompetente undervisere til rådighed i OW:

Kenneth Kronborg:

·         Aircraft general Knowledge

·         Principles of Flight (Aerodynamik)

·         Dispatch Ressource Management (Human Factors)

·         Communication


Lars René Nielsen

·         Instruments

·         Rules and Regulations (Air Law)

·         Meterorology


Keld Larsen

·         Navigation

·         Flight Planning

·         Application

 

De gik til SLV Application eksamen 30 NOV 2010 og alle bestod.

De fik udstedt certifikat i maj 2011.

 

SLV (som i mellemtiden er kommet til at hedde Trafikstyrelsen) er

vældig interesseret i at der eksisterer en K-uddannelse i Danmark.

Der er hverken en beskrevet K-uddannelse i Norge eller Sverige.

 

Trafikstyrelsens EASA repræsentant er sikker på,

at der på et tidspunkt kommer et EASA krav om certificering.

Vi har i vores syllabus lænet os meget op ad den gamle K-uddannelse fra SLU,

men reduceret timetallet til cirka det halve.

Hvor vi har lavet ændringer, er de gjort, så de mest muligt ligner ICAO Training manual.

Den er vi godt bekendt med, Flemming Løvenvig har for

EUFALDA/IFALDA assisteret med udfærdigelsen.

Vi var i tæt dialog med Flemming og i stor udstrækning er

ICAO Training manual baseret på SLU K-syllabus.

 

SAS strategi er, at vi formodentlig sidst i 2012 vil overveje at starte K-uddannelse i SAS.

Detaljerne er langt fra på plads, og det bliver spændende, hvis det går i gang.


Keld Larsen


 

 


Referat af SALDAS generalforsamling den 23 nov. 2018. på Hotel Ocean View, Amager Strandvej 384

SALDA's generalforsamling 23. november 2018

1. Valg af dirigent

2. Generalforsamlingens godkendelse af mødets deltagere, evt. fuldmagter samt

    generalforsamlingens beslutningsdygtighed.

3. Formandens beretning.

4. Beretninger fra udvalgsarbejde /AGM Ifalda CPH 2019

v/ Kenneth Kronborg, Sanne Martini og Ole Bang

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018/2019

6. Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelse og revisorgruppe

7. Behandling og afstemning af de indkomne forslag. ·

8. Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan for 20187/2019.

9. Kontingent fastsættelse.

10. Eventuelt.

 

Formanden Sanne Martini og bestyrelsen bød velkommen til generalforsamling i SALDA.

Derefter foreslog bestyrelsen en Hr. Casper Petersen (tidligere ansat i både OP, samt i OW, pt i SGH,  som dirigent for årets forsamling. Hr. C. Petersen accepterede og blev valgt med akklamation. Dirigenten glædede sig over at bestyrelsen i år havde husket dirigent klokken, der fremstod ganske flot og nypudset.

Efter en af dirigenten grundig gennemgang af indkaldelsen, og kontrol af antal fremmødte deltagere, samt evt. fuldmagter,  blev generalforsamlingen af dirigenten erklæret gyldig, og dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten gav derefter ordet til Formanden for foreningen, Sanne Martini som første punkt på den af bestyrelsen udsendte indkaldelse/Agenda.

Formanden gennemgik formandsberetningen, herunder lidt om situationen i SAS,  blandt andet at SAS har valgt at flytte SAS Hong Kong ruten SK965,  fra STO til CPH.

Sanne Martini nævnte, at ifm med SAS får A350 i løbet af 2019 har enkelte OW’ere  været på besøg hos Airbus i LFBO (TLS Toulouse Frankrig ). Forhåbentligt får flere muligheden for at besøge TLS. Sanne M nævnte 3 trofaste og loyale medarbejdere i OW der trækker sig tilbage, for at nyde deres velfortjente otium inden for det næste ca. halve år;  Dennis Aagaard  (tidligere formand for Salda) stopper i her i efteråret 2018, samt Claus Hyllestad og Niels Ring Jensen der forlader OW i løbet af 2019.  Rekruttering til OW er i fuld gang.

Formanden kunne også berette at der 1.okt var 2 der havde 40 års jubilæum i SAS .. ansat i OW Hr. Ole Bang og Hr Casper Petersen pt ansat i SGH.. Flot gået ..

Formandens beretning gav ikke anledning til den store debat og blev vedtaget med akklamation.   

Udvalg:

Ifalda/(Eufalda) : Hr. Kenneth Kronborg tryllebandt deltagerne med et yderst spændende og interessant indlæg,  rigtigt mange gode slides, og absolut fyldestgørende gennemgang om ”hvad sker det på fly dispatch området” – samt i ICAO og IATA mht til Dispatch/licens , og om IFALDAs indsats i det forgange år, meget positivt. Der er optimisme og fremgang i medlems antallet i IFALDA,  og dermed også en solid og velpostret økonomi i IFALDA . Kenneth berettede lidt nyt om ADF og meget mere.  ( Kenneth er jo som bekendt ”stået af som formand/Præsident i Ifalda, og her afløst af Russ Williams).

Kenneth fortalte om mange nye tiltag der er på vej. Mange spændende, og væsentlige ændringer indenfor for global Aviation. Vi glæder os til at Kenneth holder os opdateret via SALDAs hjemmeside, og gerne igen til næste års SALDA generalforsamling.


Næste års IFALDAs annual meeting finder sted i CPH (København )  fra den 13 til den 15 maj på Hotel Park INN på  Amager  ( tidligere Hotel Globetrotter )

I den forbindelse opfordrer bestyrelsen, samt Kenneth til, at så ”mange som muligt af medlemmer i SALDA” deltager i CPH mødet. !!

Det blev vedtaget at SALDA dækker udgifterne, for op til 10 deltagere, udover bestyrelsen, ( budget ca omkring 8-10.000 d.kr )  så hold jer ikke tilbage,  kontakt bestyrelsen . Håber rigtig mange melder sig til dette Ifalda møde i CPH. Hvis det bliver et ”tilløbstykke” og fx flere end 10 melder sig som deltagere, så kan det komme på tale, at bestyrelsen ”kaster lod blandt de interesserede”. Pensionister er også yderst velkomne til at melde sig som deltagere, (  på trods af det yderst rimelig ”SALDA pensionist kontingent”  - måske en ide at invitere tidligere SALDA formænd til at deltage ??  )    

Kenneth anbefalede medlemmerne til af bruge Ifaldas nye flotte hjemmeside ”Ifalda.org”   http://www.ifalda.org/Home.html hvor der er mange spændende indlæg at læse om, herunder den mundrette, hvad er Ifaldas mission:

To Coordinate the Professional efforts and to represent the Professional Interest of the various Aircraft Dispatcher / Flight Operations Officer Member Associations on a Global Level

Fra Ifalda AGM i Buenos Aires havde Kenneth fået 2 meget flotte ” gave minde plader”  med hjem,  hvoraf den ene blev overbragt til formanden, Sanne Martini. Den vil fremover have sin plads, og blive beundret og pryde en hylde i OW, den anden vil snarest blive givet til Hr. Jan Höhne som tak for han store indsats igennem årene for Ifalda.

Stor ros til Kenneth for han indsats – der blev belønnet med lange taktfaste klapsalver.

Henrik K. Johansen fortalte lidt om Eufalda, herunder at dispatchere fra Air France var på vej ind i Eufalda ! Ganske positivt

Ole Bang gennemgik status på vores ferie lejlighed i St Laurent de Var, og ros til medlemmer der passer fint på lejligheden, og tak de lejere der har udført havearbejde, og/eller små reparationer.   Et nyt køleskab er indkøbt og indbygget, efter mindre ombygning af væggen i køkkenet.  Der trænger så småt til ny bordplade, vask og blandingsbatteri i køkkenet.    Nu må vi se hvordan økonomien bliver for ”Husinvest” i 2019.   Der blev udtrykt stor ros, og anerkendelse til Ole for atter veludført arbejde med lejligheden. Tak Ole !!

Derefter fik kasseren ordet og fremlagde det allerede til medlemmerne udsendte reviderede regnskab. Sanne Nielsen gennemgik minutiøst og omhyggeligt regnskabet, og høstede stor ros og anderkendelse for, atter at have klaret opgaven så flot.

Le Phenicia lejligheden i Nice har haft lidt bedre indtægter i det forgange år. Blandt andet pga. en lokal lejer i Nice, der lejede nogle uger først på året, hvilket bidrog med gode indtægter, i en ellers normal stille udlejnings periode.

Sanne Nielsen nævnte, at vi tilsyneladende, og desværre får en pæn stigning i udgifterne til ”noget fransk ejendomsskat, og dette med tilbagevirkende kraft, hvilket vil påvirke Husinvest regnskabet i negativ retning i det kommende år. Derfor kan det komme på tale, at regulere prisen for at leje lejligheden. SALDA har været i kontakt med en lokal advokat, om hvordan vi skal gebærde os overfor de pålagte skatter. Tilsyneladende må vi acceptere den uvorne tøjleløse optræden fra de franske skattemyndigheders side, samt de kradsbørstige stigninger i skatter og afgifter.
Efter et par opklarende spørgsmål fra salen, gav det ikke anledning til yderligere kommentarer og regnskabet blev herefter godkendt med stående ovation, som var det til den årlige forsamling i kommunist partiet i Pyongyang.

Valgt til bestyrelsen:
Sanne Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen/kasserer. Ole Bang blev genvalgt som næstformand.  Revisor Helge Lisbjerg, var på valg og ønskede ikke genvalg.

Både bestyrelsen, generalforsamlingen takker Helge for den fornemme indsats som revisor, igennem mange år, samt for et nyt regnskab system. Stor ros og Tak Helge.

Som ny revisor blev Hr. Kenneth Kronborg valgt.
Kenneth K. blev af dirigenten gjort bekendt med, det store ansvar det indebærer, at være ”medlemmernes øjne og ører”. Om tillid, og de forventninger til god revisor skik der til, enhver tid påhviler de af generalforsamlingen udpegede revisorer. Om at være sit ansvar bevidst, og om at stå til ansvar for foreningens midler, samt overfor SALDAs medlemmer og Generalforsamling!.

Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan for 18/19 blev vedtaget.
Kontingent fastsættelse. Det af kasseren foreslået uændrede kontingent blev enstemmigt vedtaget. Der kan forventet øgede udgifter til gruppeliv samt til Husinvest  

 

Eventuelt: Dirigenten takkede forsamlingen for en livlig debat og for god ro og orden, intet mundhuggeri, og uden obsternasige indlæg, samt stor ros til bestyrelsen for veludført arbejde..

De langmodige brødflove medlemmer, gik derefter ufortøvet til et tilstødende lokale, hvor bestyrelsen havde spenderbukserne på, og der blev serveret en eksklusiv 3 retters menu med tilhørende vine.
Snakken gik livligt ved bordene, medens selskabet nød maden, og den efterfølgende kaffe med avec.

Efter sigende blev enkelte medlemmer lidt længere og nyd en stille G&T- og/ eller en kold øl.

 

Referent C. Petersen


                                    

 


Referat af SALDAS 61 tyvende generalforsamling

            den 16 nov. 2017.


på Hotel Ocean View, Amager Strandvej 384

SALDA's generalforsamling 16. november 20171. Valg af dirigent

2. Generalforsamlingens godkendelse af mødets deltagere, evt. fuldmagter samt

generalforsamlingens beslutningsdygtighed.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 16-17

5. Beretninger fra udvalgsarbejde

v/ Kenneth Kronborg, Sanne Martini og Ole Bang

6. Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelse og revisorgruppe

7. Behandling og afstemning af de indkomne forslag. ·

8. Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan for 2017/18.

9. Kontingent fastsættelse.

10. Eventuelt.


 Formanden Sanne Martini og bestyrelsen bød velkommen til 61 tyvende den generalforsamling i SALDA, og måtte desværre beklage den manglende dirigent klokke som bestyrelsen havde glemt at medbringe. Derefter foreslog bestyrelsen en Hr. Keld Larsen som dirigent af årets forsamling.

Hr. Keld Larsen accepterede og blev valgt med akklamation.


Efter en af dirigenten grundig gennemgang af indkaldelsen, og antal fremmødte deltagere, blev generalforsamling af Hr. Keld Larsen erklæret gyldig, og dermed beslutningsdygtig.

SALDA tæller 63 medlemmer, 39 aktive og 24 pensionister. Til stede var 30 medlemmer.

Dirigenten gav derefter ordet til Formanden, M/K Sanne Martini

som første punkt på den udsendt indkaldelse/Agenda.


Formanden gennemgik den til medlemmer i forvejen udsendte formandsberetning, herunder lidt om SAS er gået tilbage til pilot-planning,  dog forsat en del henvendelser

fra piloter vedr. procedure og spørgsmål om flt-planning.


Der er pt. intet nyt om SAS Ireland (base i London og Malaga) med 9 fly.


Overgangen har betydet at OW har sagt farvel til  5 kolleger,

Keld Larsen, Kenneth Kronborg, Per Faldborg Olesen, Jørgen Voldum, samt Michael Tarnowski.


Der blev afholdt en reception i OW, ved disse aftrædelse fra SAS. 


Ny medarbejder Martin, tidligere pilot i JetTime, nu trafikleder i De Danske(jern) Baner

(også kendt under navnet DSB) er dog lige blevet ansat pr 01 dec.


Formanden kunne også berette at en del af medlemsskaren i SALDA runder ”skarpe hjørner”

vi blive alle ældre.

Søren er blevet 60 og Jens, Lars & Henry runder 50.


I den forbindelse gjorde medlem Totte Smith opmærksom på at han her den 29 nov, runder de 80… (måske forventer Totte en delegation fra bestyrelsen  dukker op i det sydlige Sverige

medbringende en gave der klukker…? )


Formandens beretning gav ikke anledning til den store debat og blev vedtager med akklamation.     

Derefter fik kassereren ordet og fremlagde det allerede til medlemmerne udsendte revidere regnskab.


Sanne Nielsen gennemgik minutiøst og omhyggeligt regnskabet, og høstede blandt andet stor ros og anderkendelse for at ”bestyrelsen har haft is i maven”  og beholdt vores temmelig store aktieportefølje i et større Skandinavisk luftfartsselskab, hvori aktie kursen har udviklet sig ganske positivt siden generalforsamlingen i 2016 ! med en stigning på ca. 83.5 pct !!


Bestyrelsen fik i 2016 mandat til at evt. sælge disse aktier på et ”gunstigt tidspunkt”.

Det virker dog som SAS er inde i en økonomisk gunstig periode. 


Le Phencia  lejligheden i Nice har haft lidt lavere indtægter i forhold til hvad der var afsat i budget for i år, dog har bestyrelsen fundet en lokal lejer i Nice, der er interesseret i en ”kort lang tidsleje” af lejligheden resten af året for medest 500 Euro pr mdr  + forbrug, dog med en ”kort- opsigelses varsel” på en uge, skulle der være medlemmer der ville være interesseret i at leje en periode fx i december mdr.


Dette mødte ingen protester.


Regnskabet gav ikke anledning til yderligere kommentarer og blev godkendt med stående ovation, som var det til den årlige forsamling i kommunist partiet i folkets store hus i Beijing.


Udvalg:

Ifalda/(Eufalda) : Hr. Kenneth Kronborg gav en spændende og yderst interessant og absolut fyldestgørende gennemgang om ”hvad sker det på fly dispatch området” – samt i ICAO og IATA mht til Dispatch/licens , og IFALDAs indsats i det forgange år.


Herunder oplevelser fra forsamlingen i Argentina EZE, (Buenos Aires), dog store udfordringer med at komme frem og tilbage fra EZE , lidt om opdatering af Training Manual, om ADF og meget mere.


Næste års IFALDAs annual meeting finder sted i Atlanta fra den 6 til 10 maj.


Gæt hvor den skal afholdes i 2019? 

Ledetråd: Det er en skandinavisk hovedstad tæt på Øresund 😊

Kenneth som nu  ”Er stået af som formand/Præsident”  er er heldigvis forsat ”Director” i IFALDA  dog uden portefølje…


Kenneth anbefalede medlemmerne af bruge Ifalda hjemmeside


Ifalda.org”   http://www.ifalda.org/Home.html


hvor der er mange spændende indlæg at læse selvom hjemmesiden alvorligt trænger til en opdatering.


Stor ros til Kenneth for han indsats – der blev belønnet med taktfaste klapsalver.

Ole Bang gennemgik kort status på vores ferie lejlighed i St Laurent de Var, og ros til medlemmer der passer fint på lejligheden, og tak de lejere der har udført havearbejde, og/eller små reparationer

”ingen nævn – ingen glemt”.

Cykler og en ny vaskemaskine er blevet købt og installeret i et snart forgange år -   En nyt køleskab er en af de ”ny anskaffelser” der må forventes i 2018.

Stor ros til Ole for god administration af lejligheden.


Valgt til bestyrelsen:


Sanne Martini blev med akklamation genvalgt til bestyrelsen/formand.

Ove Schmidt blev med akklamation genvalgt som revisor.

Indkommende forslag: Ingen modtaget.


Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan for 17/18 blev vedtaget.

Kontingent fastsættelse: Der blev af kasseren forslået uændrede kontingent,

og dette blev enstemmigt vedtaget.


Eventuelt: Keld Larsen takkede forsamlingen for en livlig debat og for god ro og orden.


Der efter blev der serveret en eksklusiv lækker 3 retters menu med tilhørende vine.


Snakken gik livligt ved bordene medens selskabet nød maden, og den efterfølgende kaffe med avec.