forsamlingen

 

Læs diverse indlæg og referater fra tidligere Generalforsamlinger i 2011-2016, HER.

Referat af SALDAS 61 tyvende generalforsamling

            den 16 nov. 2017.


på Hotel Ocean View, Amager Strandvej 384

SALDA's generalforsamling 16. november 20171. Valg af dirigent

2. Generalforsamlingens godkendelse af mødets deltagere, evt. fuldmagter samt

generalforsamlingens beslutningsdygtighed.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 16-17

5. Beretninger fra udvalgsarbejde

v/ Kenneth Kronborg, Sanne Martini og Ole Bang

6. Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelse og revisorgruppe

7. Behandling og afstemning af de indkomne forslag. ·

8. Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan for 2017/18.

9. Kontingent fastsættelse.

10. Eventuelt.


 Formanden Sanne Martini og bestyrelsen bød velkommen til 61 tyvende den generalforsamling i SALDA, og måtte desværre beklage den manglende dirigent klokke som bestyrelsen havde glemt at medbringe. Derefter foreslog bestyrelsen en Hr. Keld Larsen som dirigent af årets forsamling.

Hr. Keld Larsen accepterede og blev valgt med akklamation.


Efter en af dirigenten grundig gennemgang af indkaldelsen, og antal fremmødte deltagere, blev generalforsamling af Hr. Keld Larsen erklæret gyldig, og dermed beslutningsdygtig.

SALDA tæller 63 medlemmer, 39 aktive og 24 pensionister. Til stede var 30 medlemmer.

Dirigenten gav derefter ordet til Formanden, M/K Sanne Martini

som første punkt på den udsendt indkaldelse/Agenda.


Formanden gennemgik den til medlemmer i forvejen udsendte formandsberetning, herunder lidt om SAS er gået tilbage til pilot-planning,  dog forsat en del henvendelser

fra piloter vedr. procedure og spørgsmål om flt-planning.


Der er pt. intet nyt om SAS Ireland (base i London og Malaga) med 9 fly.


Overgangen har betydet at OW har sagt farvel til  5 kolleger,

Keld Larsen, Kenneth Kronborg, Per Faldborg Olesen, Jørgen Voldum, samt Michael Tarnowski.


Der blev afholdt en reception i OW, ved disse aftrædelse fra SAS. 


Ny medarbejder Martin, tidligere pilot i JetTime, nu trafikleder i De Danske(jern) Baner

(også kendt under navnet DSB) er dog lige blevet ansat pr 01 dec.


Formanden kunne også berette at en del af medlemsskaren i SALDA runder ”skarpe hjørner”

vi blive alle ældre.

Søren er blevet 60 og Jens, Lars & Henry runder 50.


I den forbindelse gjorde medlem Totte Smith opmærksom på at han her den 29 nov, runder de 80… (måske forventer Totte en delegation fra bestyrelsen  dukker op i det sydlige Sverige

medbringende en gave der klukker…? )


Formandens beretning gav ikke anledning til den store debat og blev vedtager med akklamation.     

Derefter fik kassereren ordet og fremlagde det allerede til medlemmerne udsendte revidere regnskab.


Sanne Nielsen gennemgik minutiøst og omhyggeligt regnskabet, og høstede blandt andet stor ros og anderkendelse for at ”bestyrelsen har haft is i maven”  og beholdt vores temmelig store aktieportefølje i et større Skandinavisk luftfartsselskab, hvori aktie kursen har udviklet sig ganske positivt siden generalforsamlingen i 2016 ! med en stigning på ca. 83.5 pct !!


Bestyrelsen fik i 2016 mandat til at evt. sælge disse aktier på et ”gunstigt tidspunkt”.

Det virker dog som SAS er inde i en økonomisk gunstig periode. 


Le Phencia  lejligheden i Nice har haft lidt lavere indtægter i forhold til hvad der var afsat i budget for i år, dog har bestyrelsen fundet en lokal lejer i Nice, der er interesseret i en ”kort lang tidsleje” af lejligheden resten af året for medest 500 Euro pr mdr  + forbrug, dog med en ”kort- opsigelses varsel” på en uge, skulle der være medlemmer der ville være interesseret i at leje en periode fx i december mdr.


Dette mødte ingen protester.


Regnskabet gav ikke anledning til yderligere kommentarer og blev godkendt med stående ovation, som var det til den årlige forsamling i kommunist partiet i folkets store hus i Beijing.


Udvalg:

Ifalda/(Eufalda) : Hr. Kenneth Kronborg gav en spændende og yderst interessant og absolut fyldestgørende gennemgang om ”hvad sker det på fly dispatch området” – samt i ICAO og IATA mht til Dispatch/licens , og IFALDAs indsats i det forgange år.


Herunder oplevelser fra forsamlingen i Argentina EZE, (Buenos Aires), dog store udfordringer med at komme frem og tilbage fra EZE , lidt om opdatering af Training Manual, om ADF og meget mere.


Næste års IFALDAs annual meeting finder sted i Atlanta fra den 6 til 10 maj.


Gæt hvor den skal afholdes i 2019? 

Ledetråd: Det er en skandinavisk hovedstad tæt på Øresund 😊

Kenneth som nu  ”Er stået af som formand/Præsident”  er er heldigvis forsat ”Director” i IFALDA  dog uden portefølje…


Kenneth anbefalede medlemmerne af bruge Ifalda hjemmeside


Ifalda.org”   http://www.ifalda.org/Home.html


hvor der er mange spændende indlæg at læse selvom hjemmesiden alvorligt trænger til en opdatering.


Stor ros til Kenneth for han indsats – der blev belønnet med taktfaste klapsalver.

Ole Bang gennemgik kort status på vores ferie lejlighed i St Laurent de Var, og ros til medlemmer der passer fint på lejligheden, og tak de lejere der har udført havearbejde, og/eller små reparationer

”ingen nævn – ingen glemt”.

Cykler og en ny vaskemaskine er blevet købt og installeret i et snart forgange år -   En nyt køleskab er en af de ”ny anskaffelser” der må forventes i 2018.

Stor ros til Ole for god administration af lejligheden.


Valgt til bestyrelsen:


Sanne Martini blev med akklamation genvalgt til bestyrelsen/formand.

Ove Schmidt blev med akklamation genvalgt som revisor.

Indkommende forslag: Ingen modtaget.


Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan for 17/18 blev vedtaget.

Kontingent fastsættelse: Der blev af kasseren forslået uændrede kontingent,

og dette blev enstemmigt vedtaget.


Eventuelt: Keld Larsen takkede forsamlingen for en livlig debat og for god ro og orden.


Der efter blev der serveret en eksklusiv lækker 3 retters menu med tilhørende vine.


Snakken gik livligt ved bordene medens selskabet nød maden, og den efterfølgende kaffe med avec.