forsamlingen

 

Læs diverse indlæg og referater fra tidligere Generalforsamlinger i 2011-2017, HER.


                                  


Referat

SALDA Generalforsamlingen den 21nov 2019

Hotel Ocean View, Amager Strandvej 384.

  1. 1.Valg af Dirigent.

Bestyrelsen foreslog Kenneth Kronborg som velvilligt accepterede under klapsalver.

2. Generalforsamlingens godkendelse af mødets deltagere, evt. fuldmagter, samt generalforsamlingens beslutningsdygtighed.

Kenneth fastslog at mødeindkaldelsen var udsendt rettidigt, og at de fremmødte alle havde lov til at være til stede.

3. Formandens beretning.

Læs den under dette referat.

4. Beretning vedr. Ifalda /AGM CPH 19 v/Kenneth Kronborg.

Kenneth berettede om den succesfulde Generalforsamling for IFALDA og EUFALDA i maj i København. Dog var det lidt ærgerligt at ingen udover bestyrelsen tog imod tilbuddet om deltagelse. Se Kenneths Slideshow nedenunder dette referat.

5. Beretning fra udvalgsarbejde.

Se Ole Bangs beretning under dette referat

6. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018/2019.

Sanne Nielsens regnskab blev som sædvanligt godkendt uden spørgsmål men til gengæld under klapsalver. .

7. Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelse og revisor gruppe.

På valg i år var Formandinden og Sanne Martini blev hurtigt genvalgt med klapsalver.

Der manglede en revisor idet Ove Schmidt ikke genopstillede. Bestyrelsen havde ikke, før mødet fået tilkendegivelse fra nogen. Derfor blev der spurgt ud i rummet, og nogen ville stille op. Under en smule pres sagde Lars Malmqvist dog ja, derved er revisorgruppen intakt.

8. Indkomne forslag var der ingen af.

9. Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan for 2018/2019

Bestyrelsen forelagde budgettet og der var ingen spørgsmål.

10. Kontingent fastsættelse.

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uberørt, ingen protester fra forsamlingen..

11. Evt.

En forespørgsel fra forsamlingen om at bestyrelsen fik forfattet en slags “velkomst brochure” til de ret mange nye medlemmer i OW. Det er desværre således at kun en ny medarbejder ud af 6-7 stk. har meldt sig ind i SALDA. Måske kunne det hjælpe. Bestyrelsen vil kigge på det.


Mødet blev derpå hævet af dirigenten der takkede for god ro og orden. Resten af aftenen foregik i hyggelige rammer med god mad.

Læs her Formandindens beretning for 2019.
Kære  SALDA medlemmer,Velkommen til generalforsamlingen 2019. Så er det igen den tid på på året, hvor vi skal have en hyggelig aften i godt selskab.I år skal vi vælge ny revisor og formand og undertegnede modtager gerne genvalg til formandsposten .. så må vi se om jeg skal ud i kampvalg med nogen ….


Ove vil gerne trække sig , så vi skal have en ny på den ene revisorpost . Det vender vi tilbage til lidt senere.Der er jo sket lidt i årets løb både for SAS og i vores egen SALDA verden.


For at starte med SAS så måtte vi jo igennem en kedelig pilot strejke i foråret der lagde trafikken helt ned i en alt for lang periode med stor omkostninger til følge.

På den bekostning røg den bonus nok også, som vi var stillet i udsigt at vi måske kunne få hvis og såfremt … Nu må vi så håbe på at de øvrige kommende lønforhandlinger løber knap så dramatisk af stabelen.Men det er jo ikke kun negativt, der der sker. Lige om lidt får vi vores første af 8 A350,  SE-RSA Ingegerd Viking.  Den tager 300 passagerer, altså en del flere end vores

hidtidige langrutefly.  Den skal efter planen tages i drift i løbet af januar næste år efter en del træningsflyvning i Skandinavien. Den kommer til at operere fra CPH og efter forlydninger

indledningsvist til ORD.


Ifølge producenten skulle den være 40 pct mere støjsvag og udlede 30 pct mindre CO2 end forgængerne.  SAS har et mål om at reducere

co2 udledningen med mindst 25 pct inden 2030.


I perioden indtil 2023 får vi også leveret 80 A320 neo , 5 A330 enhanced og 3 A321 Longrange. Vi har endnu til gode at finde ud af hvor de skal flyve hen.


Og så har de fleste nok bemærket at vores fly får en fin ny bemaling ….


I vores egen lille verden er der jo også sket lidt.


Vi havde i foråret fornøjelsen af at være værter for den årlige EUFALDA/IFALDA generalforsamling her i CPH. Det blev til et fint arrangement på Park Inn på Hedegårdsvej.


Jesper Zachariassen holdt her en velkomsttale hvor hovedvægten var på det kommende krav til  flight tracking og sustainability og hvordan SAS ser på disse udfordringer.


Kenneth vil fortælle lidt mere om dette arrangement lidt senere.


Vi har fuld gang i oplæring af de nye mennesker, der startede i OW sidste  år og der er gang i ansættelsesprocessen af endnu en kommende OW ér lige pt.


Og så har vi haft den store fornøjelse at få Henriette tilbage.Vi har i lighed med sidste år haft en forrygende travl sommer på FLOW siden. Vi har takket være Jens gode forarbejde godt forberedt og vi har modtaget enorme mængder

af ros fra pilotsiden. Det er jo dejligt at vores arbejde bliver værdsat  og det bliver bemærket at vi faktisk gør en forskel.

På FLOW siden er vi også igang med at blive opdateret på brugen af CHMI og NOP portalens værktøjer og alle skal gennem et kursus i disse. En del har allerede været afsted

til BRU og resten kommer fortløbende.


Vores nye medarbejdere har været oppe og besøge OP, for at få lidt indsigt i hvordan organisationen er skruet sammen og hilse på kollegerne der.

Jeg selv og Pernille har lige været på besøg i Prestwick hos Shanwick Control for at høre lidt mere om hvordan OTS tracks administreres. Det var lærerigt.                                                      Så var der lidt fra lejligheden fra Ole Bang


Der har ikke været så meget udvalgs arbejde fra min side i år.

Jeg har ikke været i vores lejlighed, selvom jeg sidste år talte om div forbedringer vi gerne ville have udført.

Der kom en uventet regning fra det franske skattevæsen, der gjorde at vi valgte at holde lidt igen med investeringerne.

Tanken var jo at skifte bordpladerne dernede, i både køkken og badeværelse.. Ikke at de er i stykker., men noget slidt.

Spisebord, samt stole omkring ville vi også gerne opdatere.

Alt blev sat på hold.

Planen for kommende sæson er dog, at indkøbe nye solsenge.  De gamle er helt slut.

De øvrige planer sparer vi op til.

Udlejningen indeværende år har desværre været noget mindre end de foran gående.. ca.22 uger mod 30-32 uger.

Måske vi næste år skal være lidt mere aggressive i vores markedsføring.

Mvh.

Ole Bang  
    Kenneth Kronborg fortalte om IFALDA /EUFALDA AGM maj 2018 i CPH.     SALDA AGM 2019

By Kenneth Kronborg Former President IFALDA


IFALDA Mission

"To Coordinate the Professional Efforts and to Represent the Professional Interest of the Various Aircraft Dispatcher / Flight Operations Officer Member Associations on a Global

  1. www.ifalda.org

  2. www.eufalda.org

  3. Næste AGM 05-07Maj 2020 i Toronto

  4. The Four point by Sheraton 139CAD pr nat

  5. 2021 ParisIFALDA Board

  1. President: Russ Williams

  2. VP Finance: Rick Ketchersid

VP East: Sevda Tantan
VP West: Sergey Vakhrushev
VP Admin: Richard Yeates

God feedback
Gode taler og præsentationer – første gang vi så FRALDA

Spændende ture
13 sponsorer – stort overskud

 


ICAO – Flight Dispatch Training manual update:

ICAO har accepteret at IFALDA står for at updatere/fornyer ICAO’s Flight Dispatch Training Manual

  1. Manualen er leveret til ICAO Nov1

ManualenforventesplubliceretNov2020
 

FALDA:
Måske en ny organization fra Polen:

POLALDA

ICAO workshop 28-29jan20 i Helsinki ang Nyt format for Rwy surface conditions.
Kenneth deltager