forsamlingen

 

Læs diverse indlæg og referater fra tidligere Generalforsamlinger i 2011-2017, HER.

Referat af SALDAS generalforsamling den 23 nov. 2018. på Hotel Ocean View, Amager Strandvej 384

SALDA's generalforsamling 23. november 2018

1. Valg af dirigent

2. Generalforsamlingens godkendelse af mødets deltagere, evt. fuldmagter samt

    generalforsamlingens beslutningsdygtighed.

3. Formandens beretning.

4. Beretninger fra udvalgsarbejde /AGM Ifalda CPH 2019

v/ Kenneth Kronborg, Sanne Martini og Ole Bang

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018/2019

6. Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelse og revisorgruppe

7. Behandling og afstemning af de indkomne forslag. ·

8. Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan for 20187/2019.

9. Kontingent fastsættelse.

10. Eventuelt.

 

Formanden Sanne Martini og bestyrelsen bød velkommen til generalforsamling i SALDA.

Derefter foreslog bestyrelsen en Hr. Casper Petersen (tidligere ansat i både OP, samt i OW, pt i SGH,  som dirigent for årets forsamling. Hr. C. Petersen accepterede og blev valgt med akklamation. Dirigenten glædede sig over at bestyrelsen i år havde husket dirigent klokken, der fremstod ganske flot og nypudset.

Efter en af dirigenten grundig gennemgang af indkaldelsen, og kontrol af antal fremmødte deltagere, samt evt. fuldmagter,  blev generalforsamlingen af dirigenten erklæret gyldig, og dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten gav derefter ordet til Formanden for foreningen, Sanne Martini som første punkt på den af bestyrelsen udsendte indkaldelse/Agenda.

Formanden gennemgik formandsberetningen, herunder lidt om situationen i SAS,  blandt andet at SAS har valgt at flytte SAS Hong Kong ruten SK965,  fra STO til CPH.

Sanne Martini nævnte, at ifm med SAS får A350 i løbet af 2019 har enkelte OW’ere  været på besøg hos Airbus i LFBO (TLS Toulouse Frankrig ). Forhåbentligt får flere muligheden for at besøge TLS. Sanne M nævnte 3 trofaste og loyale medarbejdere i OW der trækker sig tilbage, for at nyde deres velfortjente otium inden for det næste ca. halve år;  Dennis Aagaard  (tidligere formand for Salda) stopper i her i efteråret 2018, samt Claus Hyllestad og Niels Ring Jensen der forlader OW i løbet af 2019.  Rekruttering til OW er i fuld gang.

Formanden kunne også berette at der 1.okt var 2 der havde 40 års jubilæum i SAS .. ansat i OW Hr. Ole Bang og Hr Casper Petersen pt ansat i SGH.. Flot gået ..

Formandens beretning gav ikke anledning til den store debat og blev vedtaget med akklamation.   

Udvalg:

Ifalda/(Eufalda) : Hr. Kenneth Kronborg tryllebandt deltagerne med et yderst spændende og interessant indlæg,  rigtigt mange gode slides, og absolut fyldestgørende gennemgang om ”hvad sker det på fly dispatch området” – samt i ICAO og IATA mht til Dispatch/licens , og om IFALDAs indsats i det forgange år, meget positivt. Der er optimisme og fremgang i medlems antallet i IFALDA,  og dermed også en solid og velpostret økonomi i IFALDA . Kenneth berettede lidt nyt om ADF og meget mere.  ( Kenneth er jo som bekendt ”stået af som formand/Præsident i Ifalda, og her afløst af Russ Williams).

Kenneth fortalte om mange nye tiltag der er på vej. Mange spændende, og væsentlige ændringer indenfor for global Aviation. Vi glæder os til at Kenneth holder os opdateret via SALDAs hjemmeside, og gerne igen til næste års SALDA generalforsamling.


Næste års IFALDAs annual meeting finder sted i CPH (København )  fra den 13 til den 15 maj på Hotel Park INN på  Amager  ( tidligere Hotel Globetrotter )

I den forbindelse opfordrer bestyrelsen, samt Kenneth til, at så ”mange som muligt af medlemmer i SALDA” deltager i CPH mødet. !!

Det blev vedtaget at SALDA dækker udgifterne, for op til 10 deltagere, udover bestyrelsen, ( budget ca omkring 8-10.000 d.kr )  så hold jer ikke tilbage,  kontakt bestyrelsen . Håber rigtig mange melder sig til dette Ifalda møde i CPH. Hvis det bliver et ”tilløbstykke” og fx flere end 10 melder sig som deltagere, så kan det komme på tale, at bestyrelsen ”kaster lod blandt de interesserede”. Pensionister er også yderst velkomne til at melde sig som deltagere, (  på trods af det yderst rimelig ”SALDA pensionist kontingent”  - måske en ide at invitere tidligere SALDA formænd til at deltage ??  )    

Kenneth anbefalede medlemmerne til af bruge Ifaldas nye flotte hjemmeside ”Ifalda.org”   http://www.ifalda.org/Home.html hvor der er mange spændende indlæg at læse om, herunder den mundrette, hvad er Ifaldas mission:

To Coordinate the Professional efforts and to represent the Professional Interest of the various Aircraft Dispatcher / Flight Operations Officer Member Associations on a Global Level

Fra Ifalda AGM i Buenos Aires havde Kenneth fået 2 meget flotte ” gave minde plader”  med hjem,  hvoraf den ene blev overbragt til formanden, Sanne Martini. Den vil fremover have sin plads, og blive beundret og pryde en hylde i OW, den anden vil snarest blive givet til Hr. Jan Höhne som tak for han store indsats igennem årene for Ifalda.

Stor ros til Kenneth for han indsats – der blev belønnet med lange taktfaste klapsalver.

Henrik K. Johansen fortalte lidt om Eufalda, herunder at dispatchere fra Air France var på vej ind i Eufalda ! Ganske positivt

Ole Bang gennemgik status på vores ferie lejlighed i St Laurent de Var, og ros til medlemmer der passer fint på lejligheden, og tak de lejere der har udført havearbejde, og/eller små reparationer.   Et nyt køleskab er indkøbt og indbygget, efter mindre ombygning af væggen i køkkenet.  Der trænger så småt til ny bordplade, vask og blandingsbatteri i køkkenet.    Nu må vi se hvordan økonomien bliver for ”Husinvest” i 2019.   Der blev udtrykt stor ros, og anerkendelse til Ole for atter veludført arbejde med lejligheden. Tak Ole !!

Derefter fik kasseren ordet og fremlagde det allerede til medlemmerne udsendte reviderede regnskab. Sanne Nielsen gennemgik minutiøst og omhyggeligt regnskabet, og høstede stor ros og anderkendelse for, atter at have klaret opgaven så flot.

Le Phenicia lejligheden i Nice har haft lidt bedre indtægter i det forgange år. Blandt andet pga. en lokal lejer i Nice, der lejede nogle uger først på året, hvilket bidrog med gode indtægter, i en ellers normal stille udlejnings periode.

Sanne Nielsen nævnte, at vi tilsyneladende, og desværre får en pæn stigning i udgifterne til ”noget fransk ejendomsskat, og dette med tilbagevirkende kraft, hvilket vil påvirke Husinvest regnskabet i negativ retning i det kommende år. Derfor kan det komme på tale, at regulere prisen for at leje lejligheden. SALDA har været i kontakt med en lokal advokat, om hvordan vi skal gebærde os overfor de pålagte skatter. Tilsyneladende må vi acceptere den uvorne tøjleløse optræden fra de franske skattemyndigheders side, samt de kradsbørstige stigninger i skatter og afgifter.
Efter et par opklarende spørgsmål fra salen, gav det ikke anledning til yderligere kommentarer og regnskabet blev herefter godkendt med stående ovation, som var det til den årlige forsamling i kommunist partiet i Pyongyang.

Valgt til bestyrelsen:
Sanne Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen/kasserer. Ole Bang blev genvalgt som næstformand.  Revisor Helge Lisbjerg, var på valg og ønskede ikke genvalg.

Både bestyrelsen, generalforsamlingen takker Helge for den fornemme indsats som revisor, igennem mange år, samt for et nyt regnskab system. Stor ros og Tak Helge.

Som ny revisor blev Hr. Kenneth Kronborg valgt.
Kenneth K. blev af dirigenten gjort bekendt med, det store ansvar det indebærer, at være ”medlemmernes øjne og ører”. Om tillid, og de forventninger til god revisor skik der til, enhver tid påhviler de af generalforsamlingen udpegede revisorer. Om at være sit ansvar bevidst, og om at stå til ansvar for foreningens midler, samt overfor SALDAs medlemmer og Generalforsamling!.

Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan for 18/19 blev vedtaget.
Kontingent fastsættelse. Det af kasseren foreslået uændrede kontingent blev enstemmigt vedtaget. Der kan forventet øgede udgifter til gruppeliv samt til Husinvest  

 

Eventuelt: Dirigenten takkede forsamlingen for en livlig debat og for god ro og orden, intet mundhuggeri, og uden obsternasige indlæg, samt stor ros til bestyrelsen for veludført arbejde..

De langmodige brødflove medlemmer, gik derefter ufortøvet til et tilstødende lokale, hvor bestyrelsen havde spenderbukserne på, og der blev serveret en eksklusiv 3 retters menu med tilhørende vine.
Snakken gik livligt ved bordene, medens selskabet nød maden, og den efterfølgende kaffe med avec.

Efter sigende blev enkelte medlemmer lidt længere og nyd en stille G&T- og/ eller en kold øl.

 

Referent C. Petersen